Friday, 19 October 2018

Talbehat – Wikipedia tiếng Việt


Talbehat là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Lalitpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Talbehat có dân số 12.664 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Talbehat có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 72%, và tỷ lệ cho phái nữ là 58%. Tại Talbehat, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment