Friday, 19 October 2018

Talbandha – Wikipedia tiếng Việt


Talbandha là một thị trấn thống kê (census town) của quận North Twentyfour Parganas thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Talbandha có dân số 15.233 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Talbandha có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 57%. Tại Talbandha, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment