Friday, 19 October 2018

Talai – Wikipedia tiếng Việt


Talai là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Bilaspur thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Talai có dân số 2010 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Talai có tỷ lệ 71% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Talai, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment