Friday, 19 October 2018

Taherpur – Wikipedia tiếng Việt


Taherpur là một thành phố và là một khu vực quy hoạch (notified area) của quận Nadia thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Taherpur có dân số 20.060 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Taherpur có tỷ lệ 80% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 76%. Tại Taherpur, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment