Friday, 19 October 2018

Swamibagh – Wikipedia tiếng Việt


Swamibagh là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Agra thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Swamibagh có dân số 1909 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Swamibagh có tỷ lệ 80% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 82%, và tỷ lệ cho phái nữ là 77%. Tại Swamibagh, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment