Friday, 19 October 2018

Suthaliya – Wikipedia tiếng Việt


Suthaliya là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Rajgarh thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Suthaliya có dân số 7601 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Suthaliya có tỷ lệ 50% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 62%, và tỷ lệ cho phái nữ là 37%. Tại Suthaliya, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment