Friday, 19 October 2018

Suriyawan – Wikipedia tiếng Việt


Suriyawan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Sant Ravidas Nagar thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Suriyawan có dân số 17.014 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Suriyawan có tỷ lệ 57% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Suriyawan, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment