Friday, 19 October 2018

Suriyampalayam – Wikipedia tiếng Việt


Suriyampalayam là một thị xã panchayat của quận Erode thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Suriyampalayam có dân số 21.893 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Suriyampalayam có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Suriyampalayam, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment