Friday, 19 October 2018

Suri – Wikipedia tiếng Việt


Suri là một thành phố và khu đô thị của quận Birbhum thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Suri có dân số 61.818 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Suri có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Suri, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment