Friday, 19 October 2018

Surampatti – Wikipedia tiếng Việt


Surampatti là một thị xã panchayat của quận Erode thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Surampatti có dân số 31.737 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Surampatti có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Surampatti, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment