Friday, 19 October 2018

Sojat Road – Wikipedia tiếng Việt


Sojat Road là một thị trấn thống kê (census town) của quận Pali thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ.



Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sojat Road có dân số 11.173 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Sojat Road có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Sojat Road, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.










No comments:

Post a Comment