Friday, 19 October 2018

Sóc Sơn (định hướng) – Wikipedia tiếng Việt


Sóc Sơn trong tiếng Việt có thể chỉ đến:


  • Huyện Sóc Sơn, là một huyện phía bắc của thành phố Hà Nội;

  • Đường Sóc Sơn, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  • Thôn Sóc Sơn, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

  • Thôn Sóc Sơn, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  • Thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

No comments:

Post a Comment