Friday, 19 October 2018

Siwani – Wikipedia tiếng Việt


Siwani là một thành phố và là nơi đặt ủy ban đô thị (municipal committee) của quận Bhiwani thuộc bang Haryana, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Siwani có dân số 15.849 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Siwani có tỷ lệ 57% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 66%, và tỷ lệ cho phái nữ là 46%. Tại Siwani, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment