Friday, 19 October 2018

Sithurajapuram – Wikipedia tiếng Việt


Sithurajapuram là một thị xã panchayat của quận Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sithurajapuram có dân số 12.933 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Sithurajapuram có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Sithurajapuram, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment