Friday, 19 October 2018

Sitarganj – Wikipedia tiếng Việt


Sitarganj là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Udham Singh Nagar thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sitarganj có dân số 21.943 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Sitarganj có tỷ lệ 54% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 61%, và tỷ lệ cho phái nữ là 46%. Tại Sitarganj, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment