Friday, 19 October 2018

Siswa Bazar – Wikipedia tiếng Việt


Siswa Bazar là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Maharajganj thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Siswa Bazar có dân số 18.884 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Siswa Bazar có tỷ lệ 63% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 52%. Tại Siswa Bazar, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment