Friday, 19 October 2018

Sirugamani – Wikipedia tiếng Việt


Sirugamani là một thị xã panchayat của quận Tiruchirappalli thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sirugamani có dân số 10.031 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Sirugamani có tỷ lệ 72% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 64%. Tại Sirugamani, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment