Friday, 19 October 2018

Siddhaur – Wikipedia tiếng Việt


Siddhaur là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Barabanki thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Siddhaur có dân số 10.745 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Siddhaur có tỷ lệ 38% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 46%, và tỷ lệ cho phái nữ là 29%. Tại Siddhaur, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment