Friday, 19 October 2018

Siana – Wikipedia tiếng Việt


Siana là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Bulandshahr thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Siana có dân số 39.033 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Siana có tỷ lệ 53% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 63%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Siana, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment