Friday, 19 October 2018

Shrivardhan – Wikipedia tiếng Việt


Shrivardhan là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Raigarh thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Shrivardhan có dân số 15.187 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Shrivardhan có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Shrivardhan, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment