Friday, 19 October 2018

Shrirampur – Wikipedia tiếng Việt


Shrirampur là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Ahmadnagar thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Shrirampur có dân số 81.270 người. Nam giới chiếm 51% tổng số dân và nữ giới chiếm 49%. Shrirampur có tỷ lệ 72% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho nam giới là 79%, và tỷ lệ cho nữ giới là 66%. Tại Shrirampur, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment