Friday, 19 October 2018

Sholingur – Wikipedia tiếng Việt


Sholingur là một thị xã panchayat của quận Vellore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sholingur có dân số 26.597 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Sholingur có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Sholingur, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment