Friday, 19 October 2018

Sholavandan – Wikipedia tiếng Việt


Sholavandan là một thị xã panchayat của quận Madurai thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sholavandan có dân số 21.661 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Sholavandan có tỷ lệ 72% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 65%. Tại Sholavandan, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment