Friday, 19 October 2018

Shivrajpur – Wikipedia tiếng Việt


Shivrajpur là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Kanpur Nagar thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Shivrajpur có dân số 10.175 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Shivrajpur có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 55%. Tại Shivrajpur, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment