Friday, 19 October 2018

Shivli – Wikipedia tiếng Việt


Shivli là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Kanpur Dehat thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Shivli có dân số 7830 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Shivli có tỷ lệ 69% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại Shivli, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment