Friday, 19 October 2018

Shivajinagar – Wikipedia tiếng Việt


Shivajinagar là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Chandrapur thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Shivajinagar có dân số 14.793 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Shivajinagar có tỷ lệ 68% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 59%. Tại Shivajinagar, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment