Friday, 19 October 2018

Semmipalayam – Wikipedia tiếng Việt


Semmipalayam là một thị trấn thống kê (census town) của quận Coimbatore thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Semmipalayam có dân số 6188 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Semmipalayam có tỷ lệ 69% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 60%. Tại Semmipalayam, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment