Friday, 19 October 2018

Semaria – Wikipedia tiếng Việt


Semaria là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Rewa thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Semaria có dân số 12.325 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Semaria có tỷ lệ 60% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Semaria, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment