Friday, 19 October 2018

Seithur – Wikipedia tiếng Việt


Seithur là một thị xã panchayat của quận Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Seithur có dân số 18.193 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Seithur có tỷ lệ 57% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại Seithur, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment