Friday, 19 October 2018

Sawer – Wikipedia tiếng Việt


Sawer là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Indore thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sawer có dân số 13.146 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Sawer có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 54%. Tại Sawer, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment