Friday, 19 October 2018

Sawari Jawharnagar – Wikipedia tiếng Việt


Sawari Jawharnagar là một thị trấn thống kê (census town) của quận Bhandara thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sawari Jawharnagar có dân số 11.775 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Sawari Jawharnagar có tỷ lệ 84% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 89%, và tỷ lệ cho phái nữ là 78%. Tại Sawari Jawharnagar, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment