Friday, 19 October 2018

Sawantwadi – Wikipedia tiếng Việt


Sawantwadi là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Sindhudurg thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sawantwadi có dân số 22.871 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Sawantwadi có tỷ lệ 82% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 79%. Tại Sawantwadi, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment