Friday, 19 October 2018

Sawai Madhopur – Wikipedia tiếng Việt


Sawai Madhopur là một thành phố và khu đô thị của quận Sawai Madhopur thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sawai Madhopur có dân số 97.491 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Sawai Madhopur có tỷ lệ 64% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 52%. Tại Sawai Madhopur, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment