Friday, 19 October 2018

Savner – Wikipedia tiếng Việt


Savner là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Nagpur thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Savner có dân số 26.631 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Savner có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Savner, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment