Friday, 19 October 2018

Saussure – Wikipedia tiếng Việt


Saussure có thể họ của:


  • Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799), nhà vật lý người Thụy Sĩ

  • Nicolas-Théodore de Saussure (1767-1845), nhà hóa học người Thụy Sĩ, con trai của Horace-Bénédict de Saussure

  • Henri Louis Frederic de Saussure (1829-1905), nhà khoáng vật học người Thụy Sĩ, cháu trai của Horace-Bénédict de Saussure

  • Ferdinand de Saussure (1857-1913), nhà ngôn ngữ học Thụy Sĩ, con trai của Henri Louis Frederic de Saussure

  • René de Saussure (1868-1943), nhà khoa học người Thụy Sĩ, em trai của Ferdinand de Saussure và con trai của Henri Louis Frederic de Saussure

  • William F. De Saussure (1792-1870), nghị sĩ Mỹ của bang Nam Carolina

  • Éric de Saussure (1925-2007), nghệ sĩ người Thụy Sĩ, thành viên của Cộng đồng Taizé

Saussure còn là tên gọi cũ của Carlsbourg, một vùng thuộc Bỉ.


No comments:

Post a Comment