Friday, 19 October 2018

Saunkh – Wikipedia tiếng Việt


Saunkh là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Mathura thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Saunkh có dân số 8488 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Saunkh có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại Saunkh, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment