Friday, 19 October 2018

Saunda – Wikipedia tiếng Việt


Saunda là một thị trấn thống kê (census town) của quận Hazaribag thuộc bang Jharkhand, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Saunda có dân số 85.037 người. Phái nam chiếm 55% tổng số dân và phái nữ chiếm 45%. Saunda có tỷ lệ 63% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Saunda, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment