Friday, 19 October 2018

S.A.S. Nagar (Mohali) – Wikipedia tiếng Việt


S.A.S. Nagar (Mohali) là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Rupnagar thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], S.A.S. Nagar (Mohali) có dân số 123.284 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. S.A.S. Nagar (Mohali) có tỷ lệ 83% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 81%. Tại S.A.S. Nagar (Mohali), 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment