Friday, 19 October 2018

Sangli-Miraj & Kupwad – Wikipedia tiếng Việt


Sangli-Miraj & Kupwad là một thành phố và là nơi đặt hội đồng thành phố (municipal corporation) của quận Sangli thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sangli-Miraj & Kupwad có dân số 436.639 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Sangli-Miraj & Kupwad có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 69%. Tại Sangli-Miraj & Kupwad, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment