Friday, 19 October 2018

Sangat – Wikipedia tiếng Việt


Sangat là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Bathinda thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Sangat có dân số 5396 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Sangat có tỷ lệ 52% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 57%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại Sangat, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment