Friday, 19 October 2018

Samthar – Wikipedia tiếng Việt


Samthar là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Jhansi thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Samthar có dân số 20.227 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Samthar có tỷ lệ 55% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 66%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Samthar, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment