Friday, 19 October 2018

Samdhan – Wikipedia tiếng Việt


Samdhan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Kannauj thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Samdhan có dân số 25.310 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Samdhan có tỷ lệ 35% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 44%, và tỷ lệ cho phái nữ là 25%. Tại Samdhan, 21% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment