Friday, 19 October 2018

Rustamnagar Sahaspur – Wikipedia tiếng Việt


Rustamnagar Sahaspur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Moradabad thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rustamnagar Sahaspur có dân số 14.198 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Rustamnagar Sahaspur có tỷ lệ 31% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 39%, và tỷ lệ cho phái nữ là 22%. Tại Rustamnagar Sahaspur, 20% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment