Friday, 19 October 2018

Runji Gautampura – Wikipedia tiếng Việt


Runji Gautampura là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Indore thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Runji Gautampura có dân số 13.221 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Runji Gautampura có tỷ lệ 58% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 69%, và tỷ lệ cho phái nữ là 46%. Tại Runji Gautampura, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment