Friday, 19 October 2018

Ruiya – Wikipedia tiếng Việt


Ruiya là một thị trấn thống kê (census town) của quận North Twentyfour Parganas thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Ruiya có dân số 10.703 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Ruiya có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 58%. Tại Ruiya, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment