Friday, 19 October 2018

Rudravathi – Wikipedia tiếng Việt


Rudravathi là một thị xã panchayat của quận Erode thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rudravathi có dân số 5923 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Rudravathi có tỷ lệ 57% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 65%, và tỷ lệ cho phái nữ là 48%. Tại Rudravathi, 7% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment