Friday, 19 October 2018

Rudrapur – Wikipedia tiếng Việt


Rudrapur là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Udham Singh Nagar thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rudrapur có dân số 88.720 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Rudrapur có tỷ lệ 55% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 62%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại Rudrapur, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment