Friday, 19 October 2018

Rudra Prayag – Wikipedia tiếng Việt


Rudra Prayag là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Rudraprayag thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rudra Prayag có dân số 2242 người. Phái nam chiếm 63% tổng số dân và phái nữ chiếm 37%. Rudra Prayag có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Rudra Prayag, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment