Friday, 19 October 2018

Rudayan – Wikipedia tiếng Việt


Rudayan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Budaun thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rudayan có dân số 7130 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Rudayan có tỷ lệ 38% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 49%, và tỷ lệ cho phái nữ là 25%. Tại Rudayan, 21% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment