Friday, 19 October 2018

R.S.Mangalam – Wikipedia tiếng Việt


R.S.Mangalam là một thị xã panchayat của quận Ramanathapuram thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], R.S.Mangalam có dân số 11.044 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. R.S.Mangalam có tỷ lệ 67% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại R.S.Mangalam, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment